Realizacje

Lista realizacji opracowań projektowych

2016

Budowa instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii (ITPOE) na terenie PGE GiEK S.A. w Rzeszowie

2015

Budowa trzeciego pulsatora na terenie Wydziału Produkcji Wody w Pietraszach (Białystok)

Modernizacja – rozbudowa centralnej oczyszczalni ścieków  w Toruniu w tym projekt włączenia kogeneratora o mocy 650kW

Rozbudowa o przebudowa (modernizacja) Oczyszczalni ścieków  w Sieprcu

Rozbudowa oczyszczalni ścieków  w zakresie gospodarki osadowej w Kościerzynie

Koncepcja wariantowa modernizacji oczyszczalni z elementami audytu technologicznego i energetycznego oraz częścią kosztową dla zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lublinie w ramach Projektu pn. Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji planowanych w Lublinie
w latach 2016 – 2020.

Modernizacja  Oczyszczalni ścieków w Puławach w zakresie gospodarki ściekowej oraz gazowo – energetycznej –Etap1

Modernizacja  Oczyszczalni ścieków w Puławach  w zakresie gospodarki osadowej– ETAP II

2014

Rozbudowa Biologicznej Oczyszczalni Ścieków Mondi Świecie S.A. Wraz z rozdzielnicą SN 6kV 14pól

Budowa suszarnia osadów ściekowych w Legnicy wraz z niezbędnymi obiektami wraz z wymiana rozdzielnicy SN 20kV 10 pól

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków  w Gorzowie Wielkopolskim w  zakresie technologii ściekowej

Budowa Biologicznej Oczyszczalni Ścieków  Przemysłowych oraz budowa instalacji zewnętrznych: Biogazu, Ciepłociągu i kabli elektroenergetycznych dla Biologicznej Oczyszczalni Ścieków na terenie cukrowni Chełmża

Projekt Montażu agregatu kogeneracyjnego na oczyszczalni ścieków dla miasta Grudziądza

2013

Budowa, przebudowa i rozbiórka części obiektów wchodzących w skład oczyszczalni ścieków w Andrychowie.

Modernizacja oczyszczalni ścieków firmy „Ivano.Frankinskwodekotexprom” w m. Jamnica, Rejon Tismenicki, Województwo Ivano.Frankowsk

Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku

Rozbudowa i modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków dla ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA OWOCÓW T.B. FRUIT POLSKA

Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Rykach

2012

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Białymstoku, BIAŁYSTOK ul. Gen WŁADYSŁAWA ANDERSA

Projekt instalacji elektrycznej włączenia do sieci generatora synchronicznego o mocy 600kW  z instalacją wewnętrzną agregatorowni W GDYNI

Budowa instalacji do wytwarzania biogazu oraz instalacji agregatu kogeneracyjnego zasilanego tym gazem  na terenie cukrowni Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. 1,6MW

Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach w zakresie zespołów kogeneracyjnych oraz odsiarczalni biogazu

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wielkopolskim

Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Mokre łąki” w Truskawiu w gminie Izabelin

2011

Budowa biogazowni rolniczej w m. Narzym gm. Iłowo

Rozbudowa i przebudowa zakładowej mechaniczno . biologicznej oczyszczalni ścieków w celu jej modernizacji wraz z budową części ko generacyjnej . 1,2MW

Hermetyzacja osadników wstępnych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

Budowa podczyszczalni ścieków odprowadzanych z zakładu produkcyjnego Banino Unilever Polska S.A.

Projekt budowlany  modernizacji oczyszczalni ścieków w Gostyniu

Instalacja zbiogazowania odcieku wywarowego i tlenowego doczyszczania pozostałości po zbiogazowaniu – STRASZYN

2010

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tyrowie

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mosinie

Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków komunalnych w Węgorzewie

Budowa sieci wodociągowej, sieci  kanalizacyjnej, modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków komunalnych w gminie Łobżenica

2009

Projekt wykonawczy branży AKPiA. Projekt przebudowy gospodarki wodno ściekowej na Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Pro Natura”  w Bydgoszczy

Modernizacja gospodarki wodno.ściekowej w Gliwicach – II etap

Modernizacja oczyszczalni ścieków w BIEŁAWIN w Chełmie

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Brodnicy

2008

Budowa spalarni osadu na oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach Śląskich

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cięcinie

0 myśli nt. „Realizacje

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *